Definicija pojmova javno zdravstvo, preventivna medicina, razine i sadržaj preventivnih aktivnosti. Pojmovi i odrednice zdravlja i bolesti. Načela promicanja zdravlja, definiranje i primjena programa promicanja zdravlja. Zdravlje pojedinca i zajednice. Utjecaj društvenih čimbenika na zdravlje. Javnozdravstveni izazovi današnjice. Opterećenje bolešću. Mentalno zdravlje u zajednici, utjecaj društvenih i ekonomskih okolnosti, stigma i predrasude. Očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, rizična ponašanja i utjecaj na zdravstvene ishode. Organizacija i provođenje zdravstvene zaštite. Vrste zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj i svijetu. Mjere zdravstvene zaštite, osiguranje i kontrola provođenja. Preventivne aktivnosti, mjerila učinkovitosti i preventivni nacionalni programi. Kontrola kvalitete u provođenju zdravstvene zaštite. Zdravstvena pismenost i uloga medija u javnozdravstvenim aktivnostima i programima. Planiranje i evaluacija javnozdravstvenih programa i projekata.