Definicija bioetike, etička znanost, aktualnost tradicionalnih etičkih načela, biotehnologija, bioinženjering, ekologija, ekosustavi i zagađivanje okoliša, problemi humanizacije medicine, perspektive odnosa liječnik - pacijent, prava pacijenta, liječnički čin, bioetičko povjerenstvo, etički aspekti složenih laboratorijskih analiza i postupaka, kodeks medicinske etike i deontologije, rad etičkog povjerenstva, etički aspekti kliničkih ispitivanja.