Osobno računalo; WINDOWS operacijski sustav; MS EXPLORER; MS WORD; MS EXCEL; MS POWER POINT; elektronička pošta; Internet; web pretraživači. Osnovni pojmovi iz zdravstvene / medicinske informatike: entitet, atribut, tipovi podataka, ljestvice mjerenja, organizacija digitalnih podataka, kodeks atributa. Baze podataka. Sigurnost i zaštita podataka. Zdravstveni informacijski sustavi: načela, razine, problemi. Telemedicina. Načela rada laboratorijskog informacijskog sustava.