Opasnosti u laboratorijskom radu: požar, eksplozija, kemijski i radioaktivni agensi, biološki agensi. Zaštita, samozaštita i zaštita okoliša. Norme procjene rizika stupnja I-IV. Fizikalni uvjeti rada: radni prostor - oprema, organizacija, mikroklimatski uvjeti. Izvori opasnosti i zaštita : požar i eksplozija - opća i specifična preventiva, prva pomoć, kemijski agensi - korozivne tvari, otrovi i trovanja, zaštita, samozaštita, zaštita okoliša, prva pomoć, radioaktivnost - djelovanje, opća i specifična zaštita, biološki agensi - izvori, opća i posebna preventiva, zaštita pučanstva i okoliša.