Starenje naroda i starenje pojedinca - demografske promjene, kriteriji starenja. Teorije starenja - biološke, socijalne, psihološke. Biološko, psihološko i socijalno starenje. Starenje i društvo - socijalni status, stavovi i predrasude. Promjene u sposobnostima u starenju - osjetila, motorika, kognitivne sposobnosti, tjelesno zdravlje, psihičko zdravlje, funkcionalna sposobnost. Socijalna prilagodba i ličnost u starenju - obitelj, umirovljenje, stanovanje.Zdravstveno ponašanje i starenje. Komunikacija sa starijim osobama. Posebni problemi starijih osoba - depresija, demencija, nemoć. Modeli skrbi za starije ljude. Interdisciplinarni pristup u skrbi za starije ljude.