Osnove zdravstvene njege i proces zdravstvene njege - organizacija i principi rada. Opći postupci sprečavanja infekcija: asepsa, antisepsa, sterilizacija. Vitalni znaci i njihovo praćenje - tlak,puls, disanje i temperatura. Primjena terapije /per os, i.m.i.v./. Tjelesne izlučevine: količina, konzinstencija. Skrb za bolesnika s kognitivno perceptivnim poteškoćama. Temeljni postupci oživljavanja (BLS).