Definicija i razvoj psihologije sporta. Različita područja psihologije sporta. Ličnost i sportsko postignuće; promjene u ličnosti kao posljedica bavljenja sportom. Psihološki profil vrhunskog sportaša. Komponente uspješnosti u sportskoj aktivnosti ("jednadžba specifikacije sporta"): načini određivanja komponenti uspješnosti, problemi određivanja jednadžbe specifikacije sporta. Utjecaj kognitivnih sposobnosti na sportsku uspješnost: analiza kognitivne efikasnosti sportaša, kognitivnog opterećenja sportske aktivnosti te mogućeg djelovanja sportske aktivnosti na razvoj kognitivnih sposobnosti. Psihološka priprema sportaša. Predanost i koncentracija. Postavljanje ciljeva u sportu. Važnost vizualizacije. Teorije vizualizacije. Motivacija i samopouzdanje sportaša. Načini motiviranja u sportu. Motivacija kod djece sportaša. Anksioznost i razina aktivacije u sportu. Opuštanje. Postupci provođenja relaksacije. Simulacija. Komunikacija. Pozitivna prilagodba.