Definicija sporta osoba s invaliditetom, zakonitosti i principi sporta osoba s invaliditetom, funkcionalna klasifikacija, prilagodba sportova za osobe s invaliditetom; sportovi za osobe s invaliditetom: košarka u invalidskim kolicima, sjedeća odbojka, streljaštvo, golbol, plivanje, kuglanje za slijepe osobe, tenis u invalidskim kolicima, stolni tenis u invalidskim kolicima. Adaptirane kineziološke aktivnosti, testovi funkcionalne klasifikacije.