Organizacija zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Prikaz i primjena Zakona o zdravstvenom osiguranju te pod-zakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o zdravstvenom osiguranju. Prikaz i primjena Zakona o zaštiti prava pacijenta, te analiza načela promicanja prava pacijenta. Prikaz i primjena Zakona o lijekovima i Zakona o medicinskim proizvodima te pod-zakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o lijekovima i zakona o medicinskim proizvodima. Prikaz i primjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti i pod-zakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ustavna određenja u svezi osnovnih prava, te radno-pravna pitanja temeljem Zakona o radu i drugih posebnih zakona. Odgovornost za neispravan proizvod prilikom pružanja zdravstvene zaštite.