Uzročnici tuberkuloze; Patogeneza infekcije; Epidemiologija (prijava zarazne bolesti); Programi za suzbijanje tuberkuloze: postupanje s obiteljskim kontaktima, prevencija; Organizacija laboratorija za dijagnostiku tuberkloze; Dijagnostičke metode; Mikrobiološka dijagnostika: uzorkovanje; pohranjivanje i transport uzoraka; obrada uzorka; mikroskopski pregled uzorka; uzgoj uzročnika na čvrstim hranilištima; ispitivanje osjetljivosti izoliranog soja na antituberkulotike; kultivacija na tekućim hranilištima ( MGIT-Mycobacteria Growth Indicator Tube). Molekularne metode u dijagnostici tuberkuloze; Specifičnosti u dijagnostici tuberkuloze dječje dobi; Dijagnostika izvanplućne tuberkuloze; Mikrobiološki postupci u detekciji ostalih mikrobakterija.