Određivanje broja eritrocita u hemocitometru, određivanje apsorpcione krivulje za hemoglobin,određivanje mikrohematokrit, eritrocitnih konstanti, retikulocita, osmotske rezistencije eritrocita, leukociti, određivanje broja leukocita u hemocitometru, određivanje eozinofilnih granulocita u komorici, određivanje i interpretacija diferencijalne krvne slike, rad na brojaču te automatskom analizatoru u hematološkom laboratoriju, vađenje kapilarne krvi, određivanje vremena krvarenja i zgrušavanja.