Cilj predmeta je znati provesti postupke uzimanja različitih uzoraka osobama s poremećajem iz spektra autizma svih dobnih skupina u različitim fazama oboljenja. Steći znanja i vještine specifične komunikacije s ovim osobama koje su osobito posebno ranjive u situacijama promijenjenih ustaljenih rutina kao pacijentom, njegovom obitelji i ostalim članovima stručnog tima. Modul će osigurati osnovna znanja i vještine koje su neophodne za obavljanje/uzimanje bioloških materijala medicinsko laboratorijskog stručnjaka s osobama s poremećajem iz spektra autizma koji postaju bolesnici odnosno pacijenti različite dobi, u različitim fazama bolesti/liječenja i u različiti dou različitim zdravstvenim ustanovama odnosno okruženjima (domovima zdravlja, bolnicama, sepcijalističikim ambulantama i drugim javno zdravstvenim ustanovama). Poremećaj iz spektra autizma: definicija, dijagnoza i klasifikacija, etiologija i prevalencija Rani znakovi autizma, tijek poremećaja i prognoza Specifičnosti razvoja osoba s poremećaje iz spektra autizma: socijalni razvoj i značajke ponašanja, komunikacija, govor i mišljenje, stereotipije, ograničeni interesi i aktivnosti, poremećaj percepcije i autizam Specifičnosti emocionalnog razvoja Specifičnosti teškoća senzorne integracije; doživljavanja boli; sinestezije Pubertet i spolnost osoba s poremećajem iz spektra autizma Starenje osoba s poremećajem iz spektra autizma Specifičnosti obitelji djeteta s poremećajem iz spektra autizma Pokazatelji bolesti, psihičkih poremećaja i problema ponašanja kod osoba s poremećajem iz spektra autizma Specifičnosti u prehrani, spavanju i farmakoterapija kod osoba s poremećajem iz spektra autizma Osnovni pristupi i postupci u radu (ABA, TEACCH, PECS, Floortime, SI,AAK, SV, SP) Pristup u radu s osobama s poremećajem iz spektra autizma u promijenjenoj okolini: različitim zdravstvenim ustanovama: dom zdravlja, pedijatrijski odjeli, psihijatrijskim odjelima, dnevnim bolnicama,laboratoriji, dijagnostički odjeli, i druge javnozdravstvene ustanove.