Cilj predmeta je upoznati studente s područjem socijalne psihologije te prikazati njezinu primjenu i ulogu u zdravstvenom okruženju. Razmatranjem raznih aspekta iz područja prosocijalnog ponašanja, konformizma, psihologije mase nastojat će se studentima osvijestiti snaga socijalnog utjecaja te njihovo djelovanje na pacijentovo ponašanje. Prikazat će se i objasniti procesi razvoja stereotipa i predrasuda te kako oni mogu djelovati na ponašanje kako bolesnika tako i zdravstvenih djelatnika te pomoći studentima u prepoznavanju vlastitih mentalnih prečaca u donošenju odluka ključnih za pacijente. Poznavanje procesa u socijalnoj okolini pacijenta pomoći će studentima u procjeni koliko ona utječe na pacijentovo zdravstveno stanje. - Uvod u socijalnu psihologiju i njezina važnost u zdravstvenom okruženju: definicija socijalne psihologije, socijalni utjecaj i čovjekovi socijalni motivi; konformizam; psihologija mase, informacijski socijalni utjecaj na zdravstveno stanje pojedinaca; korištenje socijalnog utjecaja na poželjno zdravstveno ponašanje pacijenata - Kako razmišljamo o socijalnom svijetu: utjecaj dostupnosti i udešenosti na prosudbu u odnosu s pacijentima; samoispunjavajuće proročanstvo; pogreške pri zaključivanju o uzrocima ponašanja kod pacijenata; zamke mentalnih strategije i prečaci pri zaključivanju te opasnosti od takvog razmišljanja prilikom odnosa s drugim ljudima; subjektivnost donošenja odluka u odnosu s pacijentima i suradnicima - prosocijalno ponašanje: uzroci prosocijalnog ponašanja; altruistično ponašanje prema pacijentima; osobne razlike u prosocijalnom ponašanju; situacijske odrednice prosocijalnog ponašanja i odgovornosti u pomagačkim zanimanjima; poticanje na prosocijalno ponašanje u društvu - međugrupni odnosi: međugrupni odnosi na radnom mjestu; konformizam u funkciji diskriminacije; stavovi, predrasude, diskriminacija; persuazija, promjene stava i promjene ponašanja u funkciji sprječavanja diskriminacijskog ponašanja prema pacijentima