Praksa se izvodi na za to osposobljenim odjelima ili zavodima za patologiju. Stručna praksa iz Patologije obavlja se na zavodima ili odjelima za patologiju u bolnicama u Zagrebu (osim OB Sveti Duh), Splitu, Rijeci, Osijeku, Sl. Brodu, Karlovcu, Koprivnici, Dubrovniku, Požegi. Tijekom prakse pristupnik mora obići slijedeće laboratorije: histološki, imunohistokemijski, elektronsku mikroskopiju, protočnu citometriju i molekularnu patologiju. Moguće je da se praksa odradi na jednom ili više radilišta (obzirom na tehnološku razinu pojedinih odjela).Tijekom prakse pristupnik mora samostalno obavljati slijedeće poslove i vidjeti u obliku demonstracije : HISTOLOŠKI LAB. 1)Primanje i obilježavanje prispjelih uzoraka 2)Fiksacija 3)Priprema uzoraka za preuzimanje 4)Priprema za procesiranje, stavljenje u pogon (programiranje) aparata za procesiranje (histokinet, centar) 5)Uklapanje 6)Rezanje 7)Bojenje HE 8)Bojenje specijalnih metoda (Mallory, Gomory, PAS, Giemsa) 9)Montiranje, pokrivanje, obilježavanje preparata 10)Priprema kemikalija 11)Arhiviranje preparata i blokova IMUNOHISTOKEMIJA 1.Priprema rezova i reagencija 2.Priprema rezova za demaskiranje antigena DEMONSTRACIJA: Bojenje monoklonskim i poliklonskim protutijelima, raznim itovima, vizualizacija antigena, procjena reakcije ELEKTRONSKA MIKROSKOPIJA 1.Priprema kemikalija 2.Fiksacija uzoraka DEMONSTRACIJA: Rezanje, kontrastiranje snimanje uzoraka PROTOČNA CITOMETRIJA 1.Odabir i priprema uzoraka 78 DEMONSTRACIJA: Propuštanje uzoraka i interpretacija MOLEKULARNA PATOLOGIJA 1.Priprema uzoraka za PCR DEMONSTRACIJA: PCR reakcija, in situ hibridizacija