Obilježja i specifičnosti fizioterapije starijih osoba, gerijatrijskog i palijativnog bolesnika. Upoznavanje s neophodnim teorijskim i empirijskim znanjem vezanim uz problematiku starijih osoba, gerijatrijskog i palijativnog bolesnika. Upoznavanje s prednostima fizioterapije u smislu unaprjeđenja zdravlja u funkcionalnom, ekonomskom i socijalnom aspektu. Kreiranje fizioterapijskog procesa starijih osoba, gerijatrijskog i palijativnog bolesnika. Praćenje i primjena znanstveno istraživačkih radova u svrhu obogaćivanja terapijskih protokola i njihove kliničke primjene.