Cilj predmeta je steći znanja i vještine specifičnog pristupa u radu s osobama s poremećajem iz spektra autizma koje omogućuju uspješnu komunikaciju s osobom s poremećajem iz spektra autizma kao pacijentom, njegovom obitelji i ostalim članovima stručnog tima. Predmet će osigurati znanja i vještine koje su bitne za pristup osobama s poremećajem iz spektra autizma.