Razlike između medicinskog i socijalnog modela invaliditeta. Univerzalni dizajn i inkluzivni dizajn kao preduvjeti pristupačnosti za sve. Načela inkluzivnog i univerzalnog dizajna. Pristupačnost kao temeljni pojam. Arhitektonske i urbane barijere te njihovo svladavanje. Procjena pristupačnosti i funkcionalnosti građevina u skladu s normativima; obvezni elementi pristupačnosti: svladavanje visinskih razlika, prilagodba javnog i privatnog transporta, prilagodba stambenog prostora klijenta za osiguravanje neovisnog življenja. Univerzalna prilagodba javnih prostora za djecu: škola, vrtića, dječjih igrališta. Antropometrijske mjere kao temeljna odrednica individualne ergonomske prilagodbe prostora. Ergonomski principi analize i prilagodbe prostora: stambenog prostora, radnog mjesta, javnog prostora, turističkog prostora. Preventivni učinak ergonomske prilagodbe i savjetovanja. Ergonomski dizajn uporabnih predmeta u kućanstvu i na radnom mjestu, te sportske opreme i pribora za razonodu. Asistivna tehnologija. Tehnološki i informacijski sustavi u osiguranju neovisnosti.