Temeljni cilj predmeta je izučavanje laboratorijske dijagnostike endokrinopatija zasnovane na dokazivanju smanjene ili povećane koncentracije hormona u biološkim tekućinama. Studenti će utvrditi klinički relevantne pokazatelje endokrinoloških poremećaja i bolesti, ovisi o tome je li posrijedi primarni poremećaj u samoj endokrinoj žlijezdi, ili se sumnja na sekundarni poremećaj koji je uzrokovan promjenama u kontrolnim mehanizmima lučenja hormona. Važan segment nastave je upoznavanje analitičkih tehnika koje se primjenjuju u laboratorijskoj endokrinologiji. Za mjerenje koncentracije hormona, danas se najčešće primjenjuju imunokemijske i kromatografske metode. Izbor metode uvjetovan je količinom, stabilnošću, biokemijskim i imunološkim obilježjima analiziranog hormona. Specifični ciljevi predmeta uključuju davanje pregleda fizioloških i patofizioloških zbivanja o kojima ovisi funkcija endokrinih žlijezda i hormona. Na temelju stečenih znanja prikazat će se važnost pouzdane i racionalne laboratorijske dijagnostike endokrinopatija. Razvijat će se aktivni odnos studenata prema kliničkim slučajevima s kakvima će se susresti u laboratorijskoj praksi. U seminarskoj nastavi poseban fokus stavit će se na rješavanje problemskih zadataka ("case oriented problems") koji uključuju laboratorijske pretrage u procesu postavljanja dijagnoze, praćenja tijeka patološkog stanja, praćenja učinka terapije i prognoze bolesti.