Endoskopska dijagnostika i terapija bolesti dišnog, probavnog i genitourinarnog sustava: indikacije, kontraindikacije, metode, komplikacije, postupak s bolesnikom, analgosedacija, dezinfekcija i čuvanje instrumenata, kontrola kvalitete i sigurnost opreme, etički aspekti endoskopije, s osobitim osvrtom na ulogu visokoeducirane medicinske sestre/tehničara kao člana endoskopskog tima U okviru pulmološke endoskopije studenti se upoznavaju s tehnikama endoskopskih pretraga gornjih i donjih djelova dišnog trakta: klasična bronhoskopija i fiberbronhoskopija.