Kolegij uključuje kardiopulmološke neinvazivne dijagnostičke metode, tehnike i procedure. Indikacije za neinvazivne kardiološke metode. Elektrokardiografija. Elektrokardiografski test opterećenja na pomičnom sagu, biciklu i ručni test opterećenja. Kontinuirana 24-satna elektrokardiografija. Telemetrija. Kontinuirano 24-satno mjerenje arterijskog tlaka. Ehokardiografija sa Dopler analizom. Realna uloga neinvazivnih kardioloških dijagnostičkih metoda. Funkcionalna obrada pluća, što podrazumjeva spirometriju, pletizmografiju, mjerenje difuzijskog kapaciteta pluća, mjerenje plinova u arterijskoj krvi, bronhoprovokacijske testove, kućno praćenje kontrole astme svakodnevnim praćenjem vršnog protoka. Bit će također upoznati i s izvođenjem i interpretacijom kožnih alergoloških testova.