Prevencija i kontrola bolničkih infekcija: uzročnici, izvor/rezervoar, načini prijenosa, glavne metode prevencije; kontrola bolničkih infekcija putem periodičnih izvida. Prijenos uzročnika bolničkih infekcija preko dijagnostičkog i terapijskog pribora i instrumenata. Metode čišćenja, dekontaminacije i dezinfekcije/sterilizacije dijagnostičkih instrumenata i pribora; infekcije zdravstvenog osoblja tijekom dijagnostičkih postupaka s bolesnikom. Praćenje postupaka prevencije infekcija prilikom dijagnostičkih postupaka.