Osnove najčešćih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u nuklearnoj medicini. Priprema bolesnika za nuklearnomedicinske postupke, medicinska skrb u tijeku i nakon postupka. Zaštita od otvorenih izvora zračenja u medicini.