U predmetu će se dati prikaz odredbi zakona s posebnim naglaskom na zakone koji reguliraju zdravstvenu zaštitu i zaštitu prava pacijenata i strukovne zakone, kao što su Zakon o liječništvu, stomatološke djelatnosti, medicinsko-biokemijske djelatnosti, ljekarništvu, a naročito detaljnim prikazom Zakona o sestrinstvu. Dat će se prikaz djelatnosti medicinske sestre, naobrazba, njen položaj u zdravstvenom sustavu, dužnosti i odgovornosti medicinske sestre, prava medicinske sestre s primjerima iz prakse. Obradit će se kompetencije medicinske sestre te etički pristup i rad medicinske sestre s prikazom Kodeksa medicinskih sestara. Također će se dati prikaz i uloga i značaj Hrvatske komore medicinskih sestara te razlozi i obveza trajnog usavršavanja medicinskih sestara. Prikaz će imati primjere i analizu položaja medicinske sestre u zdravstvenom sustavu prije donašanja Zakona o sestrinstvu i pomaci te današnji status medicinske sestre nakon što je donesen ovaj Zakon i nakon što je proradila Komora. Također će se dati usporedba medicinske sestre u Hrvatskoj u odnosu na Europsku uniju.