Računala kao temeljni alat medicinske tehnologije. Klinička dijagnostika i računalna simulacija. Računalo u dijagnostičkom sustavu i laboratoriju. Dijagnostički algoritmi i način promišljanja. Elementi računarski potpomognute dijagnostike. Primjeri računarski potpomognute dijagnostike. Norme u izmjeni administrativnih i medicinskih informacija u sustavu zdravstva. Programska podrška u dijagnostici. Sustavi za potporu odlučivanju. Programska podrška u kliničkom odlučivanju. Signali i obrada signala. Slike i obrada slika. Elektronički medicinski zapis. Telemedicina. Komunikacija i edukacija. Uređaji za aplikaciju lijekova. Primjeri kompjuteriziranih dijagnostičkih sustava.