Upoznavanje s organizacijom rada radiološkog odjela i načinom sudjelovanja medicinske sestre u izvedbi dijagnostičkih postupaka. Značaj i smisao psihološke, dijetetske i operativne pripreme pacijenta za radiološke postupke i uloga medicinske sestre u postproceduralnoj skrbi nad pacijentom. Upoznavanje s osnovama dijagnostičkih metoda te prikupljanje znanja i informacija koje će služiti za obavještavanje pacijenta o karakteru i izvedbi planiranih dijagnostičkih postupaka. Stjecanje saznanja kako poučiti pacijenta da na najbolji način sudjeluje u radiološkoj pretrazi i na taj način značajno doprinese brzini, dijagnostičkoj vrijednosti i efikasnosti radiološkog postupka.