Osnove fizike ultrazvuka, obrada ultrazvučnog signala i prikaz bstruktura srca. Povijest ehokardiografije i razvoj tehnologije, upoznavanje ehokardiografskih aparata. Tehnika ehokardiografske pretrage uz prikaz normalnih anatomskih odnosa. Standarni ehokardiografski pristupi i prikazi. Transtorakalna ehokardiografija. Doppler ehokardiografija, obojena ehokardiografija. Ehokardiografija u dijagnostici bolesti aortne, mitralne, trikuspidne i pulmonalne valvule, te u dijagnostici prirođenih srčanih grešaka. Ultrazvučna dijagnostika kardiomiopatija, tumora srca, bolesti perikarda, torakalne aorte, ishemijske bolesti srca i komplikacija akutnog infarkta miokarda, te procjena sistoličke i dijastoličke funkcije srca. Novije ehokardiografske metode, intervencijska i intraoperacijska ehokardiografija i transezofagusna ehokardiografija. Stjecanje potrebih i dodatnih znanja i vještina u svezi s primjenom ultrazvuka u kliničkoj gastroenterologiji i to kako u dijagnostici tako i kao terepijskom izboru u liječenju nekih od bolesti probavnog sustava. Prikaz ultrazvučne metode uključit će na početku upoznavanje s kliničkom topografskom anatomijom gornjeg abdomena, pripremama bolesnika za pregled te indikacijama za hitan ultrazvučni pregled. Izbor i način primjene sonde, metode ultrazvučne pretrage i tehnika ultrazvučnog prikaza organa u gastroenterologiji. Ultrazvučni pregledi hepatobiliarnog sustava, gušterače i slezene s posebnim osvrtom na žarišne lezije parenhimatoznih organa uključujući njihove ciljane citopunkcije i biopsiju te ultrazvučne karakteristiike jetrene ciroze, kolelitijaze i koledoholitijaze. Doplerskoi prikazi cirkulacije organa u trbušnoj šupljini, ultrazvučni pregledi trbušne šupljine - ascites i krv u trbušnoj šupljini, subfrenični absces. Interventni ultrtazvuk u gastroenterologiji - indikacije, kontraindikacije i komplikacije drenaža, biopsije i citopunkcije. Primjena intraoperacijskog ultrazvuka i endoskopske ultrasonosgrafije. Prikaz posebnih problema gastroenterološke ultrasonografije.