Osobitosti zdravstvene njege u invazivnoj dijagnostici, organizacija skrbi, timski rad. Uloga medicinske sestre u fizičkoj i psihičkoj pripremi pacijenta za invazivne dijagnostičke pretrage: Angiografija, Koronarografija, Biopsija, Sinusoskopija, Bronhoskopija, Torakoskopija, Ezofagoskopija, Gastroskopija, Cistoskopija, Ureteroskopija, Rektoskopija, Kolonoskopija, Endoskopska retrogradna kolangiopankreatografija (ERCP). Uloga medicinske sestre pri izvođenju dijagnostičkih pretraga, praćenje pacijenata nakon pretraga. Priprema pribora i materijala, postupak sa korištenim priborom i materijalom. Edukacija pacijenta i obitelji.