Osobitosti zdravstvene njege u dijagnostici, organizacija skrbi, timski rad. Uloga medicinske sestre u pripremi pacijenta za neinvazivne ultrazvučne, radiološke, endoskopske, nuklearne, kardiološko pulmološke, elektrofiziološke i ostale neinvazivne dijagnostičke pretrage. Uloga medicinske sestre pri izvođenju dijagnostičkih pretraga, praćenje pacijenata nakon pretraga. Priprema pribora i materijala, postupak sa korištenim priborom i materijalom. Edukacija pacijenta i obitelji.