Ciljevi predmeta su: - usvojiti osnovno znanje o fizikalnim metodama koje se koriste u kliničkoj kemiji - ovladati izvedbenim tehnikama u primjeni fizkalnih metoda - ručno ili na automatskim analzatorima - upoznati se s najsuvremenijom tehnologijom medicinsko biokemijskih laboratorija Spektrofotometrija i spektrografija. Zakoni apsorpcije svijetla, spektralna fotometrija, pregledi rada spektralne fotometrije, unutarnji i vanjski fotoefekt, receptori zračenja, prikazivanje rezultata. Zakoni emisione analize. Nefelometrija i turbidimetrija. Optičke metode mjerenja zamućenosti koloidnih sistema. Masena spektrometrija. Princip rada masenog spektrometra, maseni spektri. Refraktometrija i polarimetrija. Zakoni loma svijetla, refraktometrijska aparatura. Općenito o polarizaciji svijetla, konstrukcija polarimetra, polarimetrijska analiza. Fluorimetrija. Fluorescencija i fosforescencija, fizikalni mehanizam fluorescencije. Fluorimetri s optičkim filtrima i spektrofluorimetri. Plamena fotometrija. Teorijske osnove plamene fotometrije, atomska emisiona plamena fotometrija i atomska apsorpciona spektrofotometrija. Teorijske osnove određivanja pH, kolorimetrijsko i potenciometrijsko određivanje pH. Ion selektivne elektrode i biosenzori. Određivanje koncentracije vodikovih iona. Vodikova, staklena i kalomel elektroda. Ion selektivne elektrode - potencijal membrane. Kromatografija, teorijske osnove apsorpcijske i razdjelne kromatografije. Kromatografija na stupcu, plošna i plinska kromatografija, HPLC. Elektroforeza, teorijske osnove, elektroforeza na papiru, tankom sloju i gelu. Imunoelektroforeza. Kemiluminiscencija i bioluminiscencija, teorija i primjena u analitičkoj kemiji. Osnove instrumentalne analitike u molekularnoj biologiji. Automatizacija u kliničkoj kemiji. Diskontinuirani i kontinuirani uređaji za automatsku analizu, jednokanalni i višekanalni autoanalizatori. Primjena analize DNA u sudskoj medicini.