Predmet će obuhvatiti temeljne spoznaje koje omogućuju razumijevanje imunosnog sustava u zdravlju i bolesti, posebice razumijevanje složenih interakcija imunosnog sustava. Pružit će pregled razvoja imunosnih stanica, tkiva i organa, te izraženosti receptora za prepoznavanje molekularnih "predložaka" (PRR) i specifičnih receptora za antigen limfocita T (TCR) i limfocita B (BCR). Objasnit će se načela urođene i stečene imunosti, prepoznavanje i predočivanje antigena u kontekstu gena glavnog kompleksa histokompatibilnosti (MHC), te aktivacija efektorskih funkcija imunološke reakcije. Obradit će se regulacija imunološkog odgovora, imunološka tolerancija i autoimunost, te bolesti u kojima imunološki mehanizmi imaju značajnu ulogu kao što su preosjetljivosti, autoinflamatorne i autoimune bolesti, tumori i imunodeficijencije. Pružit će se kritički pregled temeljnih imunoloških metoda.