Organizacija rada i oprema mikrobiološkog laboratorija za potrebe testiranja rezistencije bakterija na antibiotike, in vitro testiranje i indukcija rezistencija bakterija na antibiotike, primjena populacijske analize, osnove populacijske genetike, molekularne tehnike detekcije rezistencija bakterija na antibiotike. Vježbe : svladavanje tehnike određivanja minimalnih inhibitornih koncentracija dilucijom u agaru, svladavanje tehnike indukcije rezistencija Helicobacter pylori na makrolide, svladavanje tehnike indukcije rezistencije Staphylococcus aureus na glikopeptide, svladavanje tehnike populacijske analize, svladavanje tehnika izolacije nukleinskih kiselina, svladavanje osnova populacijske genetike, svladavanje osnova molekularnih tehnika detekcije rezistencije na antibiotike.