Uvod u kliničku kemiju : povijest i razvoj struke. Preanalitička faza. Analitički postupci u kliničkoj kemiji. Biološki materijali. Analiza mokraće: kemijska, morfološka; standardna i automatizirana. Uvod u enzime, enzimi. Izoenzimi. Enzimi i izoenzimi pokazatelji jetrenih bolesti. Kreatin kinaza i izoenzimi CK u dijagnostici infarkta miokarda. Razlike između enzimske aktivnosti i određivanja mase enzima. Enzimi i izoenzimi karakteristični za bolest pankreasa. Neproteinski dušikovi spojevi. Kreatinin. Mokraćna kiselina. Klirens kreatinina. Ugljikohidrati. Glukoza. Testovi opterećenja u dijagnostici dijabetesa. Bilirubin. Hemoglobin. Željezo i biološki važni anorganski spojevi. Proteini prijenosnici željeza. Elektroliti. Elementi u tragovima. Lipidi: kolesterol, triacilgliceroli, masne kiseline. Lipoproteini : struktura i metode određivanja HDL, LDL i VLDL liporpoproteina, apoproteini. Rizične i poželjne vrijednosti lipida i lipoproteina. Uvod u proteine. Tehnike separacije proteina. Proteini u urinu. Algoritam dijagnostike bubrežnih bolesti. Podjela laboratorija prema razinama zdravstvene zaštite, pripadajuće pretrage. Nužna oprema, prateće službe. Organizacija službe prema specifičnostima koje se obrađuju. Principi prihvata uzoraka. Optimizacija analitičke faze. Poslijeanalitička faza. Interpretativni nalazi. Odgovornost medicinskog osoblja u procesu izrade laboratorijskih pretraga. Integracija laboratorija u različitim zdravstvenim sustavima. Konsolidacija i centralizacija naspram point of care testiranja - prednosti i mane. Vježbe : Priprema reagencija. Kvalitativna analiza urina. Određivanje kalcija, anorganskog fosfora, magnezija, bakra, željeza, bilirubina, ukupnih proteina, ureje, mokraćne kiseline, kreatinina, glukoze, ukupnih lipida, triglicerida, kolesterola, HDL i LDLkolesterola. Elektroforetska separacija serumskih proteina i lipoproteina. Određivanje aktivnosti alfa - amilaze, alkalne fosfataze, GGT, ALT/AST, ukupne aktivnosti kreatin kinaze. Test na okultno krvarenje.