Načela ocjene profesionalne i neprofesionalne izloženosti fizikalnim faktorima u zatvorenom prostoru i u vanjskom okolišu. Čimbenici utjecaja na razinu štetnog učinka pojedinog fizikalnog faktora. Buka i vibracije, toplinski okoliš, ionizirajuća i neionizirajuća zračenja: glavne značajke i jedinice, prirodni i tehnički izvori, mjerenje i analiza. Ocjena zdravstvenog rizika - primjena dopustivih vrijednosti fizikalnih čimbenika okoliša (standardi, normativi, preporuke, smjernice). Načela suzbijanja ugroženosti zdravlja i zaštitne mjere.