Etička pitanja tradicionalne i nove medicinske etike. Metode medicinske etike. Utilitarističke i deontološke teorije. Etika eksperimenata na životinjama. Etički principi i moralna praksa. Etički pluralizam i pobačaj. Etička pitanja eutanazija. Etička pitanja transplantacije. Bioetika i okoliš.