Sistematika glodavaca i opća obilježja rodova i vrsta. Morfologija i fiziologija glodavaca. Biotička svojstva i životni prostor karakteristični za pojedine vrste glodavaca. Ponašanje glodavaca pri hranjenju i razmnožavanju. Metode određivanja brojnosti populacija. Značenje glodavaca u prijenosu zaraznih bolesti, osobito zoonoza. Ugrožene i zaštićene vrste na području Hrvatske.