Pojmovi i odrednice zdravlja i bolesti. Zdravlje pojedinca i zajednice. Utjecaj društvenih čimbenika na zdravlje. Demografska obilježja i zdravlje. Demografska kretanja, vitalni događaji. Populacijska politika. Socijalne potrebe i socijalna zaštita. Zdravstvena politika. Politika "Zdravlje za sve". Zdravstvene potrebe i zdravstveni zahtjevi. Zdravstveno stanje stanovništva. Ocjena zdravstvenog stanja stanovništva. Mortalitet i morbiditet. Struktura i stope uzroka smrti u Hrvatskoj. Zdravstvena zaštita, sadržaj, ciljevi. Primarna, sekundarna i tercijarna razina zdravstvene zaštite. Primarna zdravstvena zaštita. Zdravstvena intervencija u zajednici. Unapređenje zdravlja, samozaštita, suzaštita. Ugrožene grupe i činitelji rizika. Sustav zdravstvene zaštite. Organizacija i upravljanje zdravstvene zaštite u nas i u svijetu. Planiranje zdravstvene zaštite. Zdravstvene ustanove i metode rada. Mjere zdravstvene zaštite, primarna, sekundarna i tercijarna prevencija. Sistematski pregled za pravodobno otkrivanje bolesnika. Prava i dužnosti građana u zdravstvenoj zaštiti. Zdravstveno osiguranje.