Definicija komunikacije, oblici verbalne i neverbalne komunikacije, načela uspješne komunikacije, načela individualne i grupne komunikacije, uzroci neuspješne komunikacije sanitarnog djelatnika i klijenta, utjecaj komunikacije na pridržavanje savjeta i uputa, mogućnosti unapređenja komunikacije, načini prevladavanja komunikacijskih prepreka, komunikacija s klijentima u specifičnim psihičkim stanjima, komunikacija u edukaciji i zdravstvenom odgoju, javna komunikacija, komunikacija u timu.