Koncept održivog razvoja podrazumijeva proces postizanja ravnoteže između gospodarskih, socijalnih i okolišnih zahtjeva, kako bi se osiguralo "zadovoljavanje potreba sadašnje generacije, bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe". Održivi razvoj je okvir za oblikovanje politika i strategija kontinuiranog gospodarskog i socijalnog napretka, bez štete za okoliš i prirodne izvore bitne za ljudske djelatnosti u budućnosti. Cilj predmeta "Menadžment održivog razvoja" je upoznati studente s pluriperspektivnim pristupom tematici održivog razvoja i potrebi njegova proučavanja u sklopu sanitarnog inženjerstva, ali i ostalih zdravstvenih profesija, te upoznati studente s teorijskim polazištima i praktičnim mogućnostima i obilježjima menadžmenta održivog razvoja, kao i metodološkim pretpostavkama primjene koncepcije održivog razvoja.