Integrirana ocjena zdravstvenih učinaka okoliša. Kriteriji i standardi. Javnozdravstveni problemi akvasfere i pedosfere. Načela ocjenjivanja i suzbijanja opasnosti od onečišćenja vode i tla. Otrovi koji se koriste u poljoprivredi, industriji i domaćinstvima. Javnozdravstveno značenje aditiva i ostalih onečišćenja (posebno kemijskih) hrane. Osnovni učinci djelovanja onečišćenja atmosfere na zdravlje, akutni i kronični učinci. Utjecaj izloženosti buci i prometu na zdravlje.