Integralni pristup patobiološkom procesu koji je bit patofiziologije i stavlja u prvi plan bolesnika kao cjelovitu biološku jedinku sa svim svojim nasljednim i stečenim svojstvima, konstitucijom i reaktivnošću, nerazdvojivu s okolinom,. Patofiziologija kao povezivanje problema iz medicinske prakse s temeljnim biomedicinskim spoznajama i sagledavanje uzročno-posljedičnog niza patogenetskih mehanizama koji djelovanjem etiološkog čimbenika dovode do očitovanja bolesti. Patofiziologija - integrativni pristup bolesti; zdravlje i bolest, smrt, opća načela etiologije i patogeneze, poremećaji homeostaze organizma, oštećenje i prilagodba stanice i substaničnih tvorevina, poremećaji imunološkog sustava, akutna i kronična upala, bolesti okoliša, poremećaji energijskog metabolizma termoregulacija i vrućica, poremećaji prometa vode, elektrolita i acidobazne ravnoteže, patozifiologija boli, šok i poremećaji svijesti, poremećaji građe i funkcije DNK i poremećaji gena, neoplazme, pretilost i poremećaji metabolizma, poremećaji stvaranja, lučenja i djelovanja hormona, ekološka načela i zdravlje, etiološki čimbenici (kemijski, fiziološki i biološki), poremećaji funkcije organa i organkih sustava unutar organizma, srce i cirkulacija krvi