Obraditi sve bitne zarazne bolesti, posebice njihov značaj i utjecaj na morbiditet i mortalitet u svijetu i u Republici Hrvatskoj. Poseban naglasak dati karantenskim zaraznim bolestima i drugim sličnim stanjima do kojih može doći putovanjima, boravkom ili dolaskom iz određenih dijelova svijeta. Obraditi i objasniti ulogu i značaj masovnih nezaraznih bolesti u svijetu i kod nas, s posebnim osvrtom na udio u ukupnom mortalitetu te moguće načine propagiranja mjera za njihovo smanjivanje. Posebice naglasiti mjere promicanja zdravog načina života i akcije koje se provode s tim ciljem. Upoznati studente sa važnošću odabira osoba (dijela populacije) pod rizikom i načina promidžbe zdravog načina života te sa rezultatima takvih akcija.