Interakcija onečišćenja i mikroorganizama, učinak onečišćenja na mikroorganizme, mikrobne transformacije onečišćenja, biodegradacija. Učinci onečišćenja na plankton, učinci ulja teških metala, pesticida i UV zračenja na fito i zooplankton. Učinci industrijskih, kućanskih, prometnih i poljoprivrednih onečišćenja na terestrijalne i akvatičke biljke, letalni i subletalni učinci, učinci na ultrastrukturu, učinci na biomasu. Učinci na životinje, persistentnost, lanci ishrane, mjere osjetljivosti. Učinci na bentičke ekosustave, apsorpcija toksičkih tvari, utjecaj na ponašanje, genotoksični rizik organizama u moru, učinci onečišćenja na ozonsku ovojnicu, mikrobna ekologija, autobioanalizator toksičnosti, utjecaj na reproduktivne procese.