Poštovani studenti,

u svrhu održavanja e-nastave, svaki tjedan ću Vam na stranici kolegija Biologija postaviti novo predavanje koje je taj tjedan trebalo biti održano u dvorani. Lijepo Vas molim da pažljivo prođete kroz sadržaj prezentacije i potrudite se odgovoriti na pitanja/zadatke koje sam Vam postavila unutar prezentacije, a koja bi inače prolazili na satu. Zadaci i samostalan rad će Vam omogućiti u konačnici lakše savladavanje kolegija.

Želim Vam svima uspješno savladavanje nastave!

Dr.sc. Ana Mojsović Ćuić