Teme predavanja

Uvod u znanost; pregled istraživačkog procesa

Načini prikupljanja podataka (mjerenje, opažanje postavljanje pitanja)

Mjerne skale i metrijske karakteristike

Uvod u statistiku i distribucije

Mjere centralne tendencije i mjere varijabiliteta

Standardna pogreška aritmetičke sredine