Stručni studij fizioterapije

Osnove zdravstvene njege i proces zdravstvene njege, organizacija i principi rada, asepsa, vitalni znaci i njihovo praćenje - opći i specijalni monitoring, primjena terapije (per os, i.m.) prepoznavanje hitnih stanja i njihovo zbrinjavanje: praćenje i procjena stanja hitnosti, nekirurške metode zaustavljanja krvarenja, šok - prepoznavanje uzroka i intervencije, trovanja - prepoznavanje uzroka i intervencije, kardiopulmonalnocerebralna reanimacija.