Kolegij opisuje laboratorijske procese rada u medicinsko biokemijskom laboratoriju. Pojedinacno su opisani indikatori kvalitete u prijeanalitičkom procesu rada, analitičkom i poslijeanalitičkom procesu rada. Razvojem tehnologije, automatizacijom analitičkih procesa, visokim podizanjem kvalitete reagensa, standarda, kontrolnih materijala i neprekidnim praćenjem i kontrolom kvalitete analitičkičkih procesa mogućnost pogrešaka u analitičkim procesima kreće se oko 10%. Najveći izvor mogućih pogrešaka nalazi se u predanalitičkim procesima jer u njemu sudjeluje najveći broj sudionika, a nemali broj su nelaboratorijski djelatnici. Stoga je nužno educurati sve sudionike o ispravnim postupcima tijekom prijeanalitičkih procesa kako bi se izbjegli ili minimalizirali mogući izvori pogrešaka koji će imati za posljedicu netočan rezultat. Ujedno, važno je razumjeti principe radnih procesa kako bi se mogle izbjeći i pogreške. Analitički dio baziran je na verifikaciji metoda, kojom je omogućena spoznaja o analitičkim spcifičnostima izvedbenih metoda. Interpretcija rezultata važan je dio analitičkog procesa jer svaki rezultat je potrebno tumaćiti u skladu s biološkim i metodološkim čimbenicima koji utječu na rezultat, dijagnozom, terapeutskim postupkom i ograničenjima metode. Poslijeanalitika opisuje sadržaj nalaza, naćin izvještavanja kao i analizu vremena od prijema uzorka do izdavanja nalaza. Laboratorijski nalaz mora biti točan, nedvosmislen i pravovremeno izdan kako bi kliničar mogao pravovremeno donositi valjane kliničke odluke.

Ultrazvučna dijagnostika: Fizikalni efekti, , UZV u gastroenterologiji, UZV u kardiologiji

Opći monitoring i specijalni monitoring kod hemodinamski nestabilnog bolesnika. Monitoring plućnog arterijskog tlaka -Swan-Ganz kateter, PICCO, LiDCO, Vigileo, strojna potpora radu srca i izvantjelesni krvotok, monitoring arterijskog tlaka, monitoring intrakranijalnog tlaka i mikrodijaliza, saturacija u bulbusu vene jugularis, monitoring intraabdominalnog tlaka, bolesnik na mehaničkoj ventilaciji. Indikacije, insercija i praćenje mjernih parametara, održavanje i nadzor aparature, prevencija i prepoznavanje simptoma i znakova komplikacija pri uvođenju i održavanju hemodinamskog monitoringa.

Zdravstvena njega u invazivnoj dijagnostici obuhvaća postupke i intervencije medicinske sestre u pripremi bolesnika i potrebnog pribora za pojedine pretrage.