Dermatovenerologija: opis struke i subspecijalističke djelatnosti. Građa i funkcije kože. Dermatovenerološka propedeutika. Lokalna terapija. Opća terapija. Fizioterapija u dermatologiji. Bolesti kože uzrokovane bakterijama, virusima i parazitima. Dermatomikoze. Spolno prenosive bolesti (STD). Alergijske bolesti kože. Eritematoskvamozne bolesti kože. Tumori kože. Poremećaji venske cirkulacije donjih ekstremiteta
Medicinsko nazivlje; odabrani tekstovi sukladno stručnom programu studija
Osnove anatomije i fiziologije zdjelice; dijagnostičke metode u ginekologiji i porodnišvu, upalne bolesti donjih i gornjih dijelova genitalnog trakta žene; benigne i premaligne bolesti vrata maternice; mikroinvanzivni i invazivni karcinom vrata maternice; benigne bolesti maternice; karcinom endometrija; korioepiteliom; endometrioza; benigni tumori jajnika; karcinom jajnika; menstruacijski ciklus i poremećaji menstruacijskog ciklusa, kontracepcija, sterilitet, inkontinencija mokraće. Fiziologija trudnoće i poroda; porođajno doba; preeklampsija; krvarenje u ranoj i kasnoj trudnoći; ektopična trudnoća; pobačaji; grozdasta potajnica; nadzor djeteta u porodu; babinje, poremećaji babinja, laktacija.
Kardiologija P-15; Osnove anatomije, fiziologije i patofiziološki procesi nastanka bolesti kardiovaskularnog sustava, dijagnostičke metode u kardiologiji; anamneza i fizikalni pregled, neinvazivne i invazivne metode; elektrokardiografija, test opterećenja; postupke prepoznavanja i intervencije kod zatajivanja srca, reumatske vrućice, obilježja; stečene srčane greške, prirođene srčane greške i upalnih bolesti srca, ishemijske bolesti srca, poremećaji srčanog ritma, provodne smetnje srca, bolesti aorte i perifernih arterija, arterijska hipertenzija, ateroskleroze; obilježja bolesnika nakon kardiokirurškog zahvata i postupci kardiopulmonalne reanimacije. Pulmologija P-15; Osnove anatomije, fiziologije i patofiziološki procesi nastanka bolesti respiratornog sustava, dijagnostičke metode u pulmologiji; anamneza i fizikalni pregled. Kronične opstruktivne plućne bolesti, tuberkuloza pluća, sarkoidoza, pneumonije, karcinom bronha i pluća, urgentna stanja u pulmologiji, farmakoterapijski postupci u pulmologiji.
Definicija komunikacije, oblici verbalne i neverbalne komunikacije, preventivna, dijagnostička i terapijska uloga komunikacije s pacijentom i njegovom obitelji, načela uspješne komunikacije, uloga suosjećanja u komunikaciji s pacijentima, načela individualne i grupne komunikacije, uzroci preslabe komunikacije fizioterapeuta i pacijenta, utjecaj komunikacije na pridržavanje zdravstvenih savjeta i uputa, mogućnosti unapređenja komunikacije, načini prevladavanja komunikacijskih prepreka, komunikacija s bolesnicima u pojedinim psihičkim stanjima (depresivni pacijent, tjeskobni pacijent, hipohondrični pacijent, agresivni pacijent, pacijent koji trpi jaku bol, umirući pacijent), načini priopćavanja loših vijesti, način provođenja psihološke pripreme na invazivne i operativne zahvate, komunikacija s obitelji pacijenta u situacijama akutnih ozljeda i teških kroničnih bolesti, komunikacija s obitelji umrlog pacijenta, komunikacija u edukaciji i zdravstvenom odgoju, javna komunikacija.
Povijest ortopedije, osnove dijagnostike u ortopediji, ortopedski zahvati (neoperativni i operativni). Opći poremećaji koštano-zglobnog sustava, koštane displazije, Multiple kongenitalne kontrakture, Metaboličke i hormonske bolesti (osteoporoza, rahitis i osteomalacija, giht). Juvenilne osteohondroze. Upalne bolesti koštano-zglobnog sustava (osteomijelitis, srtritis, reumatoidni artritis). Degenerativne bolesti zglobova. Artropatije. Normalno i poremećeno koštano cijeljenje. Refleksna simpatička distrofija. Posljedice kljenuti. Tumori koštano-zglobnog sustava. Specijalni dio: prirođene i stečene bolesti po segmentima tijela (vrat, kralježnica i zdjelica, prsni koš, rame i nadlaktica, lakat i podlaktica, ručni zglob i šaka, kuk i natkoljenica, koljeno i potkoljenica, nožni zglob i stopalo). Ortopedska pomagala.
Rast i razvoj djeteta u pojedinim razdobljima. Genetika i antenatalna oboljenja. Fiziologija i patologija novorođenčeta, predškolskog i školskog djeteta. Pubertet. Prehrana i poremećaji prehrane. Kronično bolesno dijete. Bolesti živčanog sustava (cerebralna paraliza, epilepsija, mentalna retardacija, moždani udar) neuromišićne bolesti, bolesti bubrega i mokraćnih putova, bolesti probavnog i respiratornog sustava u dječjoj dobi. Poremećaji ponašanja u djece.
Upoznavanje s načinom pravilne prehrane; preventivni i klinički pristup pravilnoj prehrani, upoznavanje i savladavanje metoda za ocjenu stanja uhranjenosti; mjere za ocjenu i unapređenje prehrane; javno zdravstveni aspekti prehrambenih poremećaja, prehrambenih deficita te bolesti uzrokovane ekscesivnim unosom hrane; mjere za ocjenu i unapređenje društvene prehrane; prehrana u posebnim uvjetima.
Definicija psihijatrije, pojam duševnog zdravlja i duševne bolesti, teorije duševnog zdravlja, bolesti i ličnosti, povijest i razvoj psihijatrije, sadržaji psihijatrijske struke, aktivnosti psihijatrijske struke, organizacija psihijatrijske zaštite i unapređenje duševnog zdravlja, psihijatrijska skrb (pojam, sadržaji i oblici), opća psihopatologija (mentalni sadžaji), psihički status, organski poremećaji, poremećaji ovisnosti, shizofreni poremećaji, afektivni poremećaji, neurotski poremećaji, poremećaji uzrokovani stresom, somatomorfni poremećaji, poremećaji ponašanja, poremećaji ličnosti, duševna zaostalost, oblici skrbi pojedinih bolesti.
Kolegij ima za cilj omogućiti studentima usvajanje najnovijih znanja iz područja kardiovaskularne prevencije i rehabilitacije. Ovo dinamično područje od velikog javnozdravstvenog značaja posljednjih godina bilježi značajne promjene u strategiji. Područje koje tretira kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija široko zadire u temelje kliničke kardiologije, problemski pristup lipidemijama, arterijskoj hipertenziji, metaboličkim bolestima, debljini, kao i lošim rizičnim životnim navikama. Suvremena je doktrina kardiovaskularne rehabilitacije široko područje s jasnom strategijom, prioritetima i ciljevima u čijem ostvarivanju fizioterapeuti predstavljaju neodvojiv dio stručnih timova. Stoga je kolegij usmjeren pripremi budućih fizioterapeuta za suvereno uključivanje u modernu kardiološku rehabilitacijsku praksu. 1. Javnozdravstveni značaj kardiovaskularnih bolesti Upoznavanje s najnovijim podacima o značaju kardiovaskularnih bolesti s javnozdravstvenog, kliničkog, te socio - psihološkog aspekta. 2. Kardiološka rehabilitacija - strukturirana preventivna doktrina u kardiovaskularnim bolestima Prikaz suvremenog koncepta kardiovaskularne prevencije i kardiološke rehabilitacije kao moderne preventivne, sveobuhvatne skrbi usmjerene suzbijanju kardiovaskularnog pobola u svim fazama njegovog razvoja. 3. Kardiovaskularni rizični čimbenici Tradicionalni kardiovaskularni rizični čimbenici, novi kardiovaskularni rizični čimbenici, globalni / totalni kardiovaskularni rizični profil, relativni kardiovaskularni rizik. 4. Strategija terapijskog pristupa - odgovor na individualni rizčni profil Suvremena terapijska strategija u kardiološkoj rehabilitacija. Individulana prilagođenost. Sveobuhvatnost terapijskih mjera, kompenzatorno maksimalno smanjenje kardiovaskularnog rizika. 5. Nefarmakološke terapijske mjere Prehrambene intervencije - prehrambeno savjetovalište. Škola nepušenja. Uloga kliničkog psihologa u kardiološkoj rehabilitaciji. Trajna promjena navika-kognitivno-bihevioralne osnove nefarmakoloških mjera liječenja. 6. Fizički trening - kardiovaskularna terapijska intervencija Dijagnostički postupci prije uključivanja u fizički trening. Vrste fizičkog treninga. Individualno doziranje i modaliteti trajnog nadzora kineziterapije u kardiovaskularnih bolesnika. 7. Perspektive razvoja Prezentacija suvremenih tendencija u daljnjem razvoju kardiovaskularne prevencije i rehabilitacije - prioriteti aktualnog trenutka, naznake budućeg razvoja.