Prostorno planiranje naselja i zdravlje; Suvremeni trendovi u planiranju naselja; Zakonska regulativa iz područja gradnje i zdravstva i sanitarnog inženjerstva; Vrste javnih zgrada (za zdravstvo, obrazovanje, za kulturu, trgovinu, za ugostiteljstvo i turizam, promet, za otpad itd.) te stambene zgrade; Namjena i funkcije pojedinih vrsta zgrada, Sanitarno-tehnički i higijenski uvjeti te njihovo izdavanje za pojedine vrste zgrada; Osnove projektiranje zgrada i sanitarni inženjeri; Pomoćni i sanitarni prostori; Privremeno odlaganje krutog otpada i zaštita vode za piće; Zaštita od insolacije, vlage i buke.