Prehrana i zdravlje, značenje pravilne prehrane za pojedine faze razvoja organizma, načela pravilne prehrane, normativi. Predmet obrađuje sastav namirnica, kao što su bjelančevine, masti, ugljikohidarti, vitamini i minerali, oligoelementi, metabolizam, potrebe i biokemijska funkcija hranjivih i zaštitnih komponenata. Bolesti nepravilne prehrane. Načela planiranja društvene prehrane (u jaslicama i vrtićima, školskim restoranima, domovima za djecu, đačkim i studentskim domovima, domovima za stare osobe, javnim restoranima). Prehrana u bolnicama, rehabilitacijskim ustanovama, rekreacijskim centrima, turističkim i športskim objektima. Zakonodavstvo. Sanitarna kontrola objekata, zaposlenih osoba, namirnica i hrane, HACCP. Kroz vježbe, studenti određuju: ocjenu prehrambenog statusa antropometrijskom metodom kroz određivanje visine, tjelesne mase, ITM-a, konstitucije, stupnja uhranjenosti (UTM %); građu tijela u odnosu na udio masnog tkiva (BF%), i raspodjelu masnog tkiva (WHR). Izrađuju se norme prehrane pomoću RDA tablica; jelovnici za pojedine grupe bolesnika, izračunavanje bazalnog metabolizma. Upoznavanje s HACCP sustavom i planom. Posjet Prehrambenoj industriji radi uvida u sanitacijski program.